Nhà thờ Tin Lành Báp Tít Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte North Carolina

 • Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte North Carolina
 • Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte North Carolina
 • Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte North Carolina
 • Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte North Carolina
 • Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte North Carolina
 • Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte North Carolina
 • Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte North Carolina
 • Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte North Carolina
 • Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte North Carolina
 • Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte North Carolina
 • Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte North Carolina
 • Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte North Carolina
 • Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte North Carolina
 • Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte North Carolina
 • Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte North Carolina

Who We Are

Hoi thanh Viet Nam o Charlotte, nha tho tin lanh Bap Tit, Vietnamese church in Charlotte

Nhà thờ, hội thánh Tin Lành Báp Tít Đức Tin Charlotte - Vietnamese Faith Baptist Church Charlotte.

Xin kính mời quý vị đến hội thánh chúng tôi để học biết về ơn cứu rỗi của Thượng Đế. Chúng tôi cũng có cầu nguyện chửa lành cho những ai cần. Hãy đến thờ phượng và tiếp nhận phước lành của Thượng Đế.

Come to our church to learn the saving grace of God. We also offer the healing prayer for any one who need healing. Please come and join us for wonderful services with joyful spirit fill with God presence.Our Services

Service Times

Sunday
 • 10:00am - prayer
 • 10:30am - Sunday Shool
 • 11:00am - Worship Services
Thursday
 • 09:00pm - Discipleship teleconpherence trainning
Friday
 • 08:30pm - Revival Prayer frist week of the month

Leadership

HAI CHUONG

HAI CHUONG
PASTOR


Location

What Members Say

Add your voice
 • Trang
  Tôi đang cần việc làm,nhưng không biết lái xe,nếu bạn giúp được tôi thì tôi rất mong muốn có một việc làm,hàng ngày tôi cũng đi bộ gần nhà.Nhà tôi ở Palomar MOUNTAIN DR .Tôi không muốn người nhà biết tôi cần sự trợ giúp của bạn để tôi nói là người quen đi bộ rồi gặp nhau rồi nói sẽ giúp.Bạn có muốn gặp thì gặp tôi vào buổi sáng cỡ hơn 9h
 • Ngoc Duyen
  Can i help you ?
 • HAI
  So much joy and happiness from the Lord!!!
Share Your Experience

Create an account or sign in to save your experience.

Go here? Tell us why you love Nhà thờ Tin Lành Báp Tít Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte North Carolina. Visited? Tell us what a newcomer can expect.