Nhà thờ Tin Lành Báp Tít Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte

Hoi thanh Tin Lanh o Charlotte, nha tho Bap Tit, Vietnamese church in Charlotte. Charlotte, NC
Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte
Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte
Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte
Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte
Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte
Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte
Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte
Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte
Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte
Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte
Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte
Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte
Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte
Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte
Nhà thờ Tin Lành Báp Tít  Việt Nam - Vietnamese Faith Baptist Church of Charlotte

Who We Are

Nhà thờ, hội thánh Tin Lành Báp Tít Đức Tin Charlotte.

Xin kính mời quý vị đến hội thánh chúng tôi để học biết về ơn cứu rỗi của Thượng Đế. Chúng tôi cũng có cầu nguyện chửa lành cho những ai cần. Hãy đến thờ phượng và tiếp nhận phước lành của Thượng Đế.

Come to our church to learn the saving grace of God. We also offer the healing prayer for any one need healing. Please come and join us for wonderful services with joyful spirit fill with God presence.

About Us

Denomination
Baptist (SBC)

Plan Your Visit

Services

Contact

Address
9733 Plaza Road Ext
Charlotte, NC 28215

Phone
(704) 905-3444

Website

Directions
Get directions on Google Maps

Leadership View all

Czxoglxbi5i6xzylgrku

HAI CHUONG
PASTOR

What Members Say Add your voice

 • So much joy and happiness from the Lord!!!
Share Your Experience